Skip to main content

Meet the fearless Mthulisi Ndlovu

Mthulisi Ndlovu also known as #KingKG/KhuluGatsheni is a multi-talented record holding poet and academic writer born in Plumtree Zimbabwe on the 17th of July 1995. 

Ndlovu fully took charge of his penning calling at around 16-17years after being encouraged by his peers. He is a leader and founder of Thee Roots Voluntary Charity Trust, a nonprofit organization wholly devoted to alleviate the plight of the less privileged.

He is the author of the longest IsiNdebele poem in the History of Zimbabwean publications, which he nailed through a ‘one poem one book’ titled uBuntu Nqaba Ngqo (uBuntu above all) published under African Sketches. 

Ndlovu has also co-authored two major poetry anthologies titled Imbongi ZikaMthwakazi and Izinkondlo ezinhlobonhloborespectively under Zimbabwe Publishing House (ZPH). Izinkondloezinhlobonhlobo has been selected by ZIMSEC for 2021-2023 O’level Syllabus.

Ndlovu is also the author of a controversial and politically charged book entitled Politicking (Lockdown Memoirs From Within). Ndlovu writes proficiently in at least 5 languages including German Deutsch. He is the founder and President of a creative hub called Poets and Writer’s Den, through which he grooms and nurtures other young creatives around the world.

Ndlovu is regarded as one of the youngest epic poets to ever emerge at a global scale after penning 51 pages long one poem book titled Ubuntu (The Raw Truth Unravelled). This epic piece of work has been dubbed the first ever longest poetic assertion on ubuntu in the world publishing records. 

Ndlovu has worked with the legendary playwright Cont Mhlanga, renowned Historian Pathisa Nyathi, Shakespearean world record holding poet Philani A Nyoni (PAN), motivational speaker Njabulo Moyo amongst other prominent and upcoming artists around Africa.Ndlovu is also a passionate publisher and editor who finds great joy in indigenous languages.

IMFIHLO

Nembeza ngikhathel’ uyangithungatha,

Xola ngokungixukuxa,

Zenziw’ ensith’ izinto,

Sivale sithi mbo mhlaba wazini,

Mhlaba nhlo imidul’ ilalele,

Mhlaba zwi… izihlahla nhlo,

Ensitha mbo umnyam’ uyathapha.

Kukhon’ okuphethe kungiqhwebaqhweba,

Mzwangedw’ uyanginyonkoloza,

Mcabang’ uyangihlokoza,

Kwesab’ unuka sathunzi lokufa,

Kuf’ ungifanele ngonile,

Koniwa bekezela ngihlungiwe.

Lungithi vathu! 

Uvadlwana,

Lungithuza kuthi makuphum’ izibindi.

Umphimbo woma nki, ngikhakhabele.

Ngiginqe ngiqal’ ukubalabala.

Phakathi phansi ngiphethe ngiyazidla,

Kambe ngizayephulela bani linkemenkeme?

Valo vathu!

Sibindi nya!

Mdlavutho dololo.

Madolo khwimilili.

Mzwangedwa phaqaphaqa.

Limfihl’ ifun’ ukungifihla.

Sizani ngizofihlwa.

Nyaladzi Lester Kole

Nyaladzi Lester Kole is my full name. I was born in Plumtree and did my primary education in three different schools: Mlomwe Primary (Grade 1 to 3), Nopemano Primary (Grade 4 to 6) and Thekwane Primary Grade 7. I did my secondary education in Thekwane High (Form 1 to 6). I also did my degree in Publishing Studies at National Univesity of Science and Technology (NUST) and graduated in 2021. Currently working as a publisher at Scrivener Zimbabwe.

2 thoughts to “Meet the fearless Mthulisi Ndlovu”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *